Megrendelem!

Günter Pauli

A kék gazdaság

Günter Pauli

A Római Klub tagja, a Worldwatch Intézet „A világ helyzete” c. kiadványának kiadója. Dolgozott az Ecover-nél, egy európai központú, mosószert gyártó cégnél, ahol biológiailag lebomló összetevõkkel helyettesítették a pálmaolajból származó zsírsavat a petrolkémiai felületaktív anyag helyettesítésére. Ezt az eljárást a legnagyobb gyártók is el kezdték alkalmazni, és így drasztikusan megnövekedett a pálmaolaj iránti kereslet. Ennek következményeként - fõleg Indonéziában - az õserdõbõl hatalmas területeket vettek el pálmaültetvények telepítésére, és ezzel az orángutánok élõhelyének nagy részét is eltüntették. Így tanulta meg saját kárán, hogy a biológiailag lebomló és a megújuló nem egyenlõ a fenntarthatóval.

1994-ben megalapította a ZERI-t (Zero Emissions Research and Initiatives). Kreatív, innovatív embereket, tudósokat, üzletembereket és ismeretátadással, oktatással foglalkozó szakembereket hívott össze hulladékmentes gyártási technológiákat dolgozzanak ki. Megbízást kapott egy olyan gazdasági rendszer elkészítésére, ami nem termel hulladékot, nincs károsanyag-kibocsátása, mégis munkahelyeket teremt, társadalmi tõkét épít és nem jár magasabb költségekkel. Ennek eredményeként – hosszas munka után - született meg a Kék Gazdaság c. könyv, amelyet 2009-ben a Római Klub hivatalos jelentéseként fogadott el.

Ajánló

Günter Paulinak a Kék Gazdaságról írott könyve eddig osztatlan elismerést aratott világszerte. A könyvről írott vélemények igazolják, hogy egy igazán életképes gazdasági modellről van szó. Felmerül a kérdés, hogy a Kék Gazdaság „új színfoglalása” mennyiben indokolt, amikor a zöld gazdaság még ki sem bontakozott? A Kék Gazdaság igazi paradigmaváltást visz véghez azzal, hogy megvalósítja a természet maximális hatékonyságú, önszabályozó folyamatainak a gazdaságba való átültetését. Fő törekvése a rendszerszemléletben való gondolkodás, kiterjesztve azt a természeti környezetre is. A természetben a többmilliárd éves alkalmazkodás eredménye egy nagyon hatékonyan működő rendszer, ezért ha tanulunk a természettől, leképezzük a megoldásait, akkor a mi működésünk is hatékony lehet, és esélyünk van egy valóban fenntartható gazdaság és társadalom kialakítására.

Amit Günter Pauli ígér, az egy olyan gazdasági rendszer, ami nem termel hulladékot, nincs károsanyag-kibocsátása, mégis munkahelyeket teremt, társadalmi tőkét épít és nem jár magasabb költségekkel. A könyvében megjegyzi, hogy – bár száz millió munkahelyet ígér, de - ha egy nagyságrendet téved, akkor is hatalmas lehetőség rejlik ezekben az innovációkban. Úgy gondolom, hogy ez a nagyságrendi tévedés nemcsak lefelé, hanem felfelé is elképzelhető, hiszen olyan gondolkodásmódot ültet el az emberekben, amely teljesen új területeken indíthat el legalább olyan jelentőségű változtatásokat, amelyekről a könyvben szó van.

Azért ajánlom különösen ezt a könyvet, mert a fő hangsúly nem a kritikán hanem a pozitív gondolatokon, elképzeléseken van. Amikor befejezzük a könyv olvasását, akkor nem az a hangulat fog el bennünket, hogy igen, de… , hanem az, hogy igen, így valóban építhetünk egy fenntartható gazdaságot és társadalmat.

Dr. Kiss Tibor, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar

Könyvismertető

A Kék Gazdaság – egy valóban fenntartható gazdasági modell

Még soha nem volt annyira egyértelmű, hogy a jelenlegi gazdasági modell nem képes mindenki alapvető szükségleteinek a kielégítésére. Az eddigiekben megoldásként felvázolt zöld gazdaság azt ajánlja a beruházóknak, hogy fogadjanak el alacsonyabb beruházás-megtérülést, és kéri a fogyasztókat, hogy fizessenek többet. Ezek a megoldások életképesek lehetnek a gazdaság fellendülése setén, de nem működnek válság esetén, és semmiképpen nem válhatnak meghatározó gazdasági modellé. Kapacitásaink drámai mértékű növelése szükséges annak érdekében, hogy mindenki alapszükségleteit ki tudjuk elégíteni. A feladat megoldható a Kék Gazdaság által kínált gazdasági modell segítségével.

A Kék Gazdaság kiindulásaként a Római Klub 2009-ben elfogadott, Gunter Pauli által készített legújabb jelentésében megfogalmazott 100 innováció szolgál. Az innovációk alapja a tápanyagok és az energia olyan elven történő alkalmazása, amely - az ökoszisztémához hasonlóan – a természet erejét használja ki, úgy mint a vízesés, amely nem igényel külön energiát, a gravitáció ereje mozgatja. Az ökoszisztéma szállítja a tápanyagokat a biológiai birodalmak között: a lekötött ásványok táplálják a mikroorganizmusokat, a mikroorganizmusok táplálják a növényeket, a növények táplálják az állatokat, az egyik birodalom hulladéka táplálék a másik számára. Az energia- és táplálékfolyam fenntarthatóságot eredményez: csökkenti, vagy kiküszöböli az olyan inputokat, mint pl. az energia, és kiküszöböli a hulladékot és annak költségét, nem csak a szennyezést, de a nem hatékony anyaghasználatot is.

Az innovációk már működő projektekben bizonyítják életképességüket: a gyakorlatban már kipróbált módszerekről van szó. Amennyiben sor kerül az alkalmazásukra az iparágak százaiban, és terjed az országok között, akkor az egész világon alapvetően megváltoztatja az általunk ismert gazdaságot. A száz innováció egy évtizeden belül generálhat százmillió munkahelyet világszerte. A természet által inspirált innovációk közül sok annyira érdekes van, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni: az igazi cél az, hogy integráljuk a valódi világgazdaságot ezekkel az innovációkkal.

A Kék Gazdaság célja a természet által inspirált tudományos elképzeléseknek, innovációknak a gyakorlati megvalósítása. Ezek az innovációk megváltoztatják a jelenlegi, törzs-kompetenciákon alapuló menedzsment-modelleket. A többszörös innovációk többszörös készpénzforgalmat generálnak, az összes alapvető szükségletre megoldást hoznak a helyben található eszközök, környezeti feltételek segítségével. Ezek az alapszükségletek: iható víz, élelem, munka és egészséges menedék. Munkahelyeket teremtenek, és a társadalmi tőkét növelik. A Kék Gazdaság mint egy új gazdasági működési elv vállalkozók tömegét inspirálhatja majd arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és amikor majd az emberek ezrei, milliói térnek át az új játékszabályokra, akkor válhat ez az új alapokon álló gazdasági rendszer a jövő meghatározó gazdasági modelljévé. A Kék Gazdaság a vállalkozóknak a gazdaság összes ágazatában az innovációk százait ajánlja, amelyek megváltoztatják a piacok játékszabályait, a tápanyagok és energia teljes hasznosulását ígérik, és kiszűrik a fenntarthatatlan termékeket és folyamatokat.

A Kék Gazdaság alkalmas arra, hogy a jelenleg elszigetelten működő kutatási területek, mint a regionális fejlődés, a tudásátadás, a versenyképesség, a gazdasági fejlődés modellezése új alapokon integrált rendszert alkothassanak. Egymást kiegészítve olyan egységes gazdasági modellt alkothatnak, amely lehetőséget teremt az elmélet és a gyakorlat párhuzamos fejlesztésére, és egy igazán fenntartható, jövőbe mutató gazdasági elmélet és gyakorlat megteremtésére.

A Kék Gazdaság jelentős mértékben elősegítheti egy olyan, több tudományterületet magában foglaló kutatási központ, mint az egyetem egységei, karai közötti integrációt, hiszen a száz innováció az élet szinte valamennyi területét átfogja. Így orvosi eszközök, eljárások éppúgy megtalálhatók benne, mint a mezőgazdasági, építészeti, ökológiai, biológiai alkalmazások.

A Kék Gazdaság a régiók számára is esélyt ad arra, hogy egy, a természettel is összhangban lévő fejlődési pályára állhassanak rá. Alkalmat teremt a városok és a falvak, a tudományos, a közigazgatási, az üzleti és a civil szféra összefogására, a közös cselekvésre. Mindezt hosszú távon, tartósan, a saját erőforrásaira alapozva, környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fenntartható módon teheti meg.

kekgazdasag.hu